0 276 223 33 50
bilgi@usaksmmmo.org.tr
MUHASEBETR HABERLERİ
GÜNCEL MEVZUATLAR
16 Ekim 2019
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında ...
15 Ekim 2019
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)
15 Ekim 2019
Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/42, K: 2019/73 Sayılı Kararı
15 Ekim 2019
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53 "2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden D...
15 Ekim 2019
VUK Sirküleri/118 “Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor...
14 Ekim 2019
Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü
11 Ekim 2019
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti TÜRMOB E-BİRLİK T
11 Ekim 2019
Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)’n...
11 Ekim 2019
5510/91-1 inci fıkraya göre yapılacak erteleme işlemleri ile tahakkuk ve tahsilat sürelerine ilişkin e- posta gönderilmesi...
10 Ekim 2019
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli...
10 Ekim 2019
GİB Uygulama İç Genelgesi Seri No: 2019/5 "Yoklama İşlemleri"
09 Ekim 2019
İnteraktif Vergi Dairesinde “Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme” Sayfası Mükelleflerin Hizmetine Açılmıştır
07 Ekim 2019
Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü
04 Ekim 2019
Orta Vadeli Program (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1618)
04 Ekim 2019
1 Sıra No`lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğ Taslağı
BAŞKANIMIZ Mustafa MIDIK
DUYURULAR
UZAK BAĞLANTILAR
HAFTALIK HAVA DURUMU
© 2016 UŞAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Yazılım & Tasarım : Sercan AKKAN