0 276 223 33 50
bilgi@usaksmmmo.org.tr
MUHASEBETR HABERLERİ
GÜNCEL MEVZUATLAR
18 Haziran 2021
SGK Genelgesi 2021/19 "Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili"
17 Haziran 2021
KGK-Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Konsolide Finansal Tablolar” Bölümüne İlişk...
17 Haziran 2021
SGK Genelgesi 2021/11 "Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri&...
17 Haziran 2021
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru
15 Haziran 2021
2020 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kamu Gözetim Kurumu`na Bildirilmesine İlişkin Duyuru
14 Haziran 2021
7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1)
14 Haziran 2021
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
12 Haziran 2021
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 403)
12 Haziran 2021
Çevre Denetimi Yönetmeliği
12 Haziran 2021
Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Ka...
12 Haziran 2021
e-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri ile İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru
11 Haziran 2021
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11 Haziran 2021
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)
11 Haziran 2021
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hakkında Duyuru
10 Haziran 2021
SGK Genelgesi 2021/20 "7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması"
BAŞKANIMIZ Mustafa MIDIK
DUYURULAR
UZAK BAĞLANTILAR
HAFTALIK HAVA DURUMU
© 2016 UŞAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Yazılım & Tasarım : Sercan AKKAN